Læseplan for individuel undervisning i Matematik D

E-LEARNING

     matematik d

Koordinatsystemet
Se video her

 

Koordinatsystemet

Vi møder meget ofte koordinatsystemer i medier, faglitteratur m.m., men de adskiller sig som regel fra de koordinatsystemer, vi anvender i matematikken.

 

I dette kursus benyttes koordinatsystemer i to dimensioner.

 

Koordinatsystemet består af to akser, vinkelret på hinanden. Den vandrette kaldes som regel for x-aksen eller førsteaksen, den lodrette er y-aksen eller andenaksen.

 

I matematikkens koordinatsystemer har akserne både positive og negative værdier. Akserne skærer hinanden i nulpunktet, også kaldet origo.

Her er både x = 0 og y = 0. Til venstre for, og under origo er værdierne negative. Akserne er forsynet med en inddeling.

 

Akserne deler planen i fire såkaldte kvadranter, betegnet som første kvadrant anden kvadrant osv.

Vi kan kortlægge planen ud fra koordinatsystemet.

 

Placeringen af et punkt angives ved punktets koordinater, der er to tal, hvoraf det første angiver placeringen i forhold til x-aksen, det andet placeringen i forhold til y-aksen. Deraf betegnelserne første- og andenakse.

Koordinaterne skrives i en parentes og adskilles af et komma (,).
Hvis koordinaterne er decimaltal, benyttes ofte et semikolon (;)
til at adskille dem.

Copyright © 2020 IMC, Interaktivt MedieCenter