Demoversion: Digitalt kompendie for individuel undervisning i beskæftigelse

EKSAMENSOPGAVEN

 

 

 

trin 2

metodebeskrivelse

 

TRIN 2

 

Efter sparring med din underviser er næste trin, at du uddyber din metodebeskrivelse. Dette trin er meget vigtigt at gennemtænke grundigt, da det jo er de ingredienser (for nu at blive i madopskriftssproget), du skal bruge i analysefasen. Du kan i dette trin uddybe metodeafsnittet i den udfyldte ”skabelon problemformulering”.

 

I metodeafsnittet er beskrevet mere uddybende om dette trin. Her er angivet denne model for opbygning af problemløsning.

 

Din metodebeskrivelse skal altså omhandle hvilke teorier, du vil sætte dig ind i, og hvilke data fra hverdagen (empiri), du vil bygge din analyse på. Husk at begrunde dine valg og fravalg. Det er på baggrund af din analyse af den relevante teori og indhentede empiri, du skal bygge din fortolkning og konklusion på.

Copyright © 2017 IMC, Interaktivt MedieCenter