Demoversion: Digitalt kompendie for individuel undervisning i beskæftigelse

EKSAMENSOPGAVEN

 

 

 

opgavens opbygning

 

OPGAVENS OPBYGNING

 

Nedenfor får du en vejledning til, hvordan du kan opbygge opgaven. Vejledningen bygger på mange års erfaring med, hvordan en opgave bedømmes til eksamen, men du skal betragte det som en vejledning til dig, som du kan bruge til din egen metode, når du skriver opgaven - det er ikke et krav.

 

INDLEDNING

Kort præsentation af hvad problemområdet er, suppleret med en forklaring på, hvorfor du finder det vigtigt, interessant, eller hvorfor der inden for dit område er noget, der undrer dig, - det man typisk kalder for ”problemstillingen”.

 

PROBLEMFORMULERING

Er typisk formuleret som et spørgsmål. Skal være så afgrænset og præcist, at det besvares i konklusionen.

 

METODISKE OVERVEJELSER

Hvordan vil du gribe din undersøgelse/opgave an (step by step).

Er der nogle fordele eller afgrænsninger i den måde, du vælger at gribe det an på, så skal de præsenteres og diskuteres i afsnittet.

Beskriv hvilke teorier og undersøgelser, du tager udgangspunkt i i din analyse, og i hvilket omfang du inddrager egne eller andres erfaringer (empiri). Afsnittet vil som regel præcisere, hvordan teorier o.lign. vil blive anvendt, samt på hvilken måde dine egne undersøgelser og erfaringer vil blive anvendt.

 

ANALYSE

Her gennemførers det, der bliver lovet under metoden. Dvs. at her laves analysen af problemstillingen – gerne ud fra forskellige perspektiver på problemstillingen. I analysen er det ikke dine egne meninger, der skal frem, - du skal tilsigte en objektivitet.

Det karakteristiske ved en analyse sammenlignet med en vilkårlig undersøgelse er, at man anvender en systematisk metodik, og at resultatet af analysen fremstilles på en overskuelig måde. En analyse er altså en nærmere undersøgelse af dine indsamlede erfaringer, data og teorier. Analysen bruges som grundlag for en

fortolkning med henblik på at anvise f.eks., hvilke udfordringer din undersøgelse medfører, hvilke løsningsmodeller, du kan anbefale, og hvad man efterfølgende kan gøre.

 

KONKLUSION

Skal svare ´ragende skarpt´ på spørgsmålet i problemformuleringen. Konklusionen uddybes derefter med en forklaring på, hvorfor svaret blev sådan.

 

PERSPEKTIVERING

Det vil være fint at slutte af med en perspektivering, som placerer konklusionens betydning for den kontekst, som indledningen har beskrevet.

Copyright © 2017 IMC, Interaktivt MedieCenter