Introduktion til

Kommunikation

 

 

Kommunikationen med borgeren og altså også med virksomheden følger jobkonsulentens roller, der blev præsenteret i den første lektion. I denne lektion vil vi fokusere på strategier for relevant kommunikation i forhold arbejdspladser og borgere ud fra:

 

1. Organisationen (Jobcenter – a-kasse) ønsker at få et godt samarbejde med virksomheden om de ydelser som organisationen kan tilbyde. Det drejer sig om, at få etablere et varigt samarbejde i forbindelse med bl.a. rekruttering, arbejdsfastholdelse, efteruddannelse og afskedigelse af medarbejdere.

 

2. Organisationens konsulent vil i samarbejde med en borger og virksomhed løse de udfordringer, som både kommende og nuværende medarbejdere kan komme ud for. Formålet er at løse udfordringen til både ledelsens og medarbejdernes tilfredshed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den gode samtale, et spadestik dybere

Om organisering og formål, et spadestik dybere