Demoversion: Digitalt kompendie for individuel undervisning i beskæftigelse

VEJLEDNING

 

 

 

introduktion til forløbet

 

INTRODUKTION TIL FORLØBET

 

Velkommen til fjernundervisningsforløbet. Her på siden kan du læse om, hvordan vi har planlagt forløbet, så du kan få et overblik over, hvordan du bedst arbejder i et fjernundervisningsforløb.

 

På institutionens IT system kan du læse de formelle krav til uddannelsen, og det er også dér, du har en undervisningsplan for forløbet.

 

På nedenstående link  "Om E-learning" får du informationer om, hvordan dette E-learning forløb virker. Når du har læst dette, vil vi anbefale, at du læser afsnittet Arbejdsform og herefter afsnittet om Eksamensopgaven.

 

I metodeafsnittet bliver du introduceret til, hvordan du kan arbejde med de opgaver og udfordringer, som du bliver stillet i løbet af processen. Det er så også metoder, som du kan bruge til din eksamensopgave.

 

Selve uddannelsen foregår under fanebladet Uddannelsen.

 

Uddannelsen er opdelt i lektioner, som er i overensstemmelse med undervisningsplanen. Du starter naturligvis med lektion 1 og går videre til lektion 2, når du og din lærer er klar til næste lektion.

 

Hver lektion angiver

• et tema, som er en del af uddannelsen

• målet for undervisningen

• indholdet

 

Herefter startes med en introduktion, som fører dig ind i temaet og de problematikker, som er relevante at arbejde med. Der henvises ofte til teorier og litteratur, som du med fordel læser grundigt igennem,

inden du går i gang med selve E-learningen.

 

Læs Om E-learning

Copyright © 2017 IMC, Interaktivt MedieCenter